شیر  – دوشیدن ایران بازار فرمول ماشین

شیر  – دوشیدن: ایران بازار فرمول ماشین مسابقه اخبار اقتصادی و بازرگانی

گت بلاگز اخبار اجتماعی زبان فارسی به خبر رسان تلگرام اضافه شد

به گزارش عصرایران، دقایقی پیش نوتیفیکیشنی در خبر رسان تلگرام ارسال شد که به بازدیدکنندگان امکان گزینش زبان فارسی را به عنوان زبان رسمی اپلیکیشن می داد.

زبان فارسی به خبر رسان تلگرام اضافه شد

زبان فارسی به خبر رسان تلگرام اضافه شد

عبارات مهم : ارسال

زبان فارسی به طور رسمی به خبر رسان تلگرام اضافه شد.

به گزارش عصرایران، دقایقی پیش نوتیفیکیشنی در خبر رسان تلگرام ارسال شد که به بازدیدکنندگان امکان گزینش زبان فارسی را به عنوان زبان رسمی اپلیکیشن می داد.

زبان فارسی به خبر رسان تلگرام اضافه شد

واژه های کلیدی: ارسال | فارسی | تلگرام | اپلیکیشن | اخبار اجتماعی

زبان فارسی به خبر رسان تلگرام اضافه شد

زبان فارسی به خبر رسان تلگرام اضافه شد

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs