شیر  – دوشیدن ایران بازار فرمول ماشین

شیر  – دوشیدن: ایران بازار فرمول ماشین مسابقه اخبار اقتصادی و بازرگانی

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی بانک مرکزی سکوتش را بشکند ، ورود واسطه‌ها به قیمت‌گذاری ارز

نایب مدیر اتاق بازرگانی پایتخت کشور عزیزمان ایران اعتقاد است نوسانات شدید قیمت ارز باعث شده است که امکان پیش‌بینی از تجار گرفته شود و بانک مرکزی و دولت باید سکو

بانک مرکزی سکوتش را بشکند ، ورود واسطه‌ها به قیمت‌گذاری ارز

ورود واسطه ها به قیمت گذاری ارز/ بانک مرکزی سکوتش را بشکند

عبارات مهم : ایران

نایب مدیر اتاق بازرگانی پایتخت کشور عزیزمان ایران اعتقاد است نوسانات شدید قیمت ارز باعث شده است که امکان آینده نگری از تجار گرفته شود و بانک مرکزی و دولت باید سکوت خود را در قبال قیمت ارز بشکنند و قیمت ارز را تثبیت کنند.

نرخ ارز که در هفته های گذشته با شیب افزایشی همراه شده است هست، در روز گذشته ۳۰ دی ماه از مرز ۴۵۰۰ تومان عبور کرد تا قیمت جدیدی جهت دلار به ثبت برسد. این زیاد کردن مطمئنا تاثیراتی را بر شاخص ها و بخش های متفاوت اقتصاد خواهد گذاشت، شرایطی که معمولا به نفع صادرکنندگان و ضرر وارد کنندگان هست. در این زمینه علاء میر محمد صادقی اعتقاد است که سکوت بانک مرکزی و دولت نسبت به اوضاع قیمت ارز باعث نوسانات زیاد خواهد شد و باید سریعتر نسبت به تثبیت قیمت ارز اقدام شود.

بانک مرکزی سکوتش را بشکند ، ورود واسطه‌ها به قیمت‌گذاری ارز

نایب مدیر اتاق بازرگانی پایتخت کشور عزیزمان ایران در گفت وگو با ایسنا، گفت: اوضاع فعلی قیمت ارز مطمئنا تاثیر نامطلوبی بر روی کالاهای ایرانی خواهد گذاشت.

وی ادامه داد: گرچه این زیاد کردن قیمت ارز ممکن است باعث توسعه صادرات باشد، ولی مشروط به اینکه قیمت ارز تثبیت شود. سکوت دولت و مقامات بانک مرکزی هم در این زمینه خیلی ابهام برانگیز است.

نایب مدیر اتاق بازرگانی پایتخت کشور عزیزمان ایران اعتقاد است نوسانات شدید قیمت ارز باعث شده است که امکان پیش‌بینی از تجار گرفته شود و بانک مرکزی و دولت باید سکو

نایب مدیر اتاق بازرگانی پایتخت کشور عزیزمان ایران افزود: قبلا هنگامی که تحولی در بازار ارز ایجاد می شد بانک مرکزی و مدیر آن در این مورد صحبت می کرد و سیاست های خودشان را اعلام می کردند که در نهایت باعث می شد قیمت ارز یا پایین بیاید و یا حداقل تثبیت شود.

میر محمد صادقی با بیان اینکه قیمت ارز باید تثبیت شود، تصریح کرد: ولی سکوت مسئولین باعث شده است است که بعضی از واسطه ها در عنوان ارز دخالت کنند و قیمت ارز زیاد کردن پیدا کند. گرچه ممکن است این اتفاق بر روی صادرات اثر مثبت بگذارد، ولی اثرات سوء خواهد داشت. لذا توصیه این است دولت و بانک مرکزی قیمت ارز را تثبیت کنند و اجازه ندهند قیمت ارز را واسطه ها تعیین کنند چون نتیجه آن جهت اقتصاد بافایده نیست.

وی اضافه کرد: اگر دولت امکانات دارد بهتر است قیمت ارز را پایین تر از رقم فعلی بیاورد چون قیمت ارز هر چقدر پایین تر باشد به کم کردن تورم کمک می شود. البته از طرف دیگر هم قدرت صادرات مان محدود می شود، ولی در مجموع ثابت ماندن قیمت ارز به اوضاع بازار کمک می کند و تجار می توانند نسبت به آینده نگری فعالیت ارزش اقدام کنند. ولی نوسانات فعلی همه را متحیر کرده است و همه فکر می کنند که بهتر است ارز بخرند.

بانک مرکزی سکوتش را بشکند ، ورود واسطه‌ها به قیمت‌گذاری ارز

واژه های کلیدی: ایران | مرکزی | ایرانی | بازرگانی | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs