شیر  – دوشیدن ایران بازار فرمول ماشین

شیر  – دوشیدن: ایران بازار فرمول ماشین مسابقه اخبار اقتصادی و بازرگانی

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی «فالکون۹ » ۳۰۰ ماموریت دیگر انجام می‌ دهد

اکنون که آخرین طراحی موشک “فالکون ۹” به فضا پرتاب شده است هست، الون ماسک طی پیامی اعلام کرده است که این موشک تا ۵ سال آینده، ۳۰۰ ماموریت فضایی دیگر را انجام خوا

«فالکون۹ » ۳۰۰ ماموریت دیگر انجام می‌ دهد

«فالکون۹ » ۳۰۰ ماموریت دیگر انجام می دهد

عبارات مهم : سال آینده

اکنون که آخرین طراحی موشک “فالکون ۹” به فضا پرتاب شده است هست، الون ماسک طی پیامی اعلام کرده است که این موشک تا ۵ سال آینده، ۳۰۰ ماموریت فضایی دیگر را انجام خواهد داد.

به گزارش ایسنا به نقل از انگجت، الون ماسک، مدیر “اسپیس ایکس”(SpaceX) تخمین زده است که این شرکت تا پنج سال آینده ۳۰ تا ۴۰ هسته جهت تقریبا ۳۰۰ ماموریت موشک”فالکون ۹” خواهد ساخت.

«فالکون۹ » ۳۰۰ ماموریت دیگر انجام می‌ دهد

به عبارتی دیگر، انتظار می رود که در این موشک پیشگام، از هر هسته، چندین بار استفاده شود.

حال که این موشک به فضا پرتاب شده است هست، چند پرسش راجع به آینده آن مطرح است.

اکنون که آخرین طراحی موشک “فالکون ۹” به فضا پرتاب شده است هست، الون ماسک طی پیامی اعلام کرده است که این موشک تا ۵ سال آینده، ۳۰۰ ماموریت فضایی دیگر را انجام خوا

پس از ماموریت نهایی این موشک، چه اتفاقی رخ خواهد داد؟

پس از گذشت ۵ سال، موشک ” BFR” جایگزین “فالکون ۹” خواهد شد و ماموریت هایی به “مریخ”،”ماه” و “سیاره های خارج از منظومه شمسی” را انجام خواهد داد.

“اسپیس ایکس” روی جایگزینی موشک “BFR” به جای فالکون ۹ تمرکزی خاص کرده است.

«فالکون۹ » ۳۰۰ ماموریت دیگر انجام می‌ دهد

سوالی دیگر که راجع به این موشک مطرح هست، هزینه های آن است.

در حال حاضر، تقریبا ۵۰ میلیون دلار جهت هر پرتاب مجدد “فالکون ۹” هزینه می شود.

اکنون که آخرین طراحی موشک “فالکون ۹” به فضا پرتاب شده است هست، الون ماسک طی پیامی اعلام کرده است که این موشک تا ۵ سال آینده، ۳۰۰ ماموریت فضایی دیگر را انجام خوا

این درحالی است که ۳۰۰ ماموریت فضایی جهت کمتر از ۳۰ موشک، هزینه های پرتاب را به طور چشمگیری کم کردن خواهد داد.

الون ماسک اعتقاد است طی چند سال آتی، امکان دسترسی به فضا ساده تر خواهد شد.

«فالکون۹ » ۳۰۰ ماموریت دیگر انجام می‌ دهد

الون ماسک طی پیامی در صفحه مجازی خود در توئیتر نوشت: “اسپیس ایکس” تا پنج سال آینده، قادر خواهد بود ۳۰ تا ۴۰ هسته موشک را جهت ۳۰۰ ماموریت موشک “فالکون ۹” بسازد و بعد از آن، این موشک را بازنشست خواهد کرد و” BFR” را جایگزین آن خواهد کرد.

واژه های کلیدی: سال آینده | اسپیس ایکس | اخبار علمی و آموزشی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs