شیر  – دوشیدن ایران بازار فرمول ماشین

شیر  – دوشیدن: ایران بازار فرمول ماشین مسابقه اخبار اقتصادی و بازرگانی

گت بلاگز اخبار گوناگون شهر موصل با پرینتر سه بعدی بازسازی شد!

به تازگی طرحی جهت بازسازی شهر موصل ارائه شده است که در آن پل شهر با پرینتر سه بعدی و پهپاد بازسازی می شود. همچنین روی آن منزل و مزرعه هایی شهری ساخته می شود.&nb

شهر موصل با پرینتر سه بعدی بازسازی شد!

شهر موصل با پرینتر سه بعدی بازسازی شد!

عبارات مهم : مزرعه

به تازگی طرحی جهت بازسازی شهر موصل ارائه شده است که در آن پل شهر با پرینتر سه بعدی و پهپاد بازسازی می شود. همچنین روی آن منزل و مزرعه هایی شهری ساخته می شود.

به گزارش مهر به نقل از نیواطلس، وینسنت کالبوت از طرح اولیه ای جهت بازسازی شهر موصل در عراق رونمایی کرده هست. در این طرح با استفاده از فناوری پرینت سه بعدی، ربات های عنکبوتی و پهپادها شهر بازسازی خواهد شد.

کالبوت در این طرح قصد دارد ۵ پل ویران شده است شهر را بازسازی کند. علاوه برآن مزرعه های شهری و منزل هایی بالای آنها بسازد. به این ترتیب به تامین غذای هر خانوار کمک می شود.

شهر موصل با پرینتر سه بعدی بازسازی شد!

طرح مذکور که « ۵ پل کشاورزی» نام گرفته در مسابقه معماری Rifat Chadirji رتبه سوم را به دست آورده است.

به هرحال این طرح مشمول بر مراکز بازیافتی است که زباله های مربوط به خرابه های موصل را به ماده ای جهت ساخت و ساز تبدیل می کند. از این ماده جهت تولید ۵ پل مهم شهر با پرینتر سه بعدی استفاده می شود.

به تازگی طرحی جهت بازسازی شهر موصل ارائه شده است که در آن پل شهر با پرینتر سه بعدی و پهپاد بازسازی می شود. همچنین روی آن منزل و مزرعه هایی شهری ساخته می شود.&nb

از سوی دیگر پهپادها با پرینترهای سه بعدی رباتیک همکاری می کنند. این پهپادها مواد مناسب ساخت و ساز را جهت ربات ها فراهم می کنند تا بیش از ۵۰ هزار منزل ماژولی روی پل ها ساخته شود. این منزل ها مانند کندوی عسل هستند. روی این پل ها مزرعه های شهری و پوشش گیاهی گسترده می شود.

به گفته کالبوت جهت اجرای طرح به ۵ پرینتر سه بعدی شبیه عنکبوت نیاز است تا روزانه ۳۰ منزل ساخته شود. حدود ۵۵ هزار منزل طی ۵ سال در سراسر شهر ساخته خواهد شد.

همچنین این پل ها مجهز به تهویه پنل های خورشیدی نیز هستند که از پنل ها جهت گرم کردن آب و تولید برق استفاده می شود.

شهر موصل با پرینتر سه بعدی بازسازی شد!

به تازگی طرحی جهت بازسازی شهر موصل ارائه شده است که در آن پل شهر با پرینتر سه بعدی و پهپاد بازسازی می شود. همچنین روی آن منزل و مزرعه هایی شهری ساخته می شود.&nb

واژه های کلیدی: مزرعه | پرینتر | پرینتر | بازسازی | استفاده | اخبار گوناگون

شهر موصل با پرینتر سه بعدی بازسازی شد!

شهر موصل با پرینتر سه بعدی بازسازی شد!

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs